Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne; transformator 6/0.4 kV i rozdzielnie kotłowe