EC Rzeszów
Nowa rozdzielnia 6 kV dla bloku gazowo-parowego 120 MW