Grecja
Wyprowadzenie na 20 kV mocy z generatora 16 MW, 6 kV