KWK Murcki-Staszic
Rozbudowa stacji 110 kV o nowe pole i transformator 110/6 kV; 16 MVA


ECO Opole
Budowa bloku kogeneracyjnego z generatorem 11 MW
Transformator blokowy suchy 14 MVA; 15/6 kV


ENEA Wałcz
Rozbudowa stacji 110 kV o nowe pole 110 kV, transformator 110/15 kV;
25 MVA i rozdzielnię 15 kV dla VNH


ENEA Wałcz
Modernizacja stacji 110 kV


Rockwell Automation Katowice
Stacja prób SN przemienników częstotliwości do 7 MW


KWK STASZIC
Modernizacja GPZ 110 kV Giszowiec


El. Skawina
Rozdzielnia 6 kV dla Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K8-K11


KWK Jankowice
Rozbudowa GPZ 110/6 kV


Knurów
Elektrownia Biogazowa


Konstancin-Jeziorna
Modernizacja Stacji rozdzielczej 30/6 kV


KWK Murcki
Nowy układ prądu stałego 110 V - dla stacji 110/20/6 kV


KWK Murcki
Nowa rozdzielnia 0.4 kV potrzeb własnych stacji 110/20/6 kV


EC Rzeszów
Nowa rozdzielnia 6 kV dla bloku gazowo-parowego 120 MW


EC Rzeszów
Budowa bloku gazowo-parowego 120 MW


ZEC Katowice, Zakład Murcki
Szafy zabezpieczeń
i sterowania turbozespołu 1.5 MW, 6 kV


ZEC Katowice, Zakład Murcki
Turbozespół 1.5 MW, 6 kV


El. Jaworzno II
Szafa sterownika OMRON dla sterowania
cz. elektryczną potrzeb własnych


EC Katowice
Szafa sterownika OMRON dla zdmuchiwaczy kotła WP-120


EC Będzin
Szafa dedykowanego UPS-a dla zasilania silnika 7.5 kW AC
(FAT wyk. APS Energia)


EC Kraków
Jedna z rozdzielni 0.4 kV po modernizacji


EC Kraków
Rozdzielnia 6 kV - pomieszczenie koncentratora systemu SCS100 (ABB)


EC Kraków
Rozdzielnia 6 kV
po modernizacji


EC Kraków
Rozdzielnia 6 kV
przed modernizacją


EC Kraków
Nastawnia nadrzędna - sterowanie częścią elektryczną przez system SCS100
po modernizacji


EC Kraków
Nastawnia - tablice sterownicze układu elektrycznego EC
przed modernizacją


EC Kraków
Nastawnia bloku 100 MW
po modernizacji


EC Kraków
Nastawnia bloku 100 MW
przed modernizacją


Grecja, wyspa Kos
Kontenerowa elektrownia dieslowska 3 MW


Grecja
Rozdzielnia 0.4 kV potrzeb własnych dieslowskiego zespołu prądotwórczego


Grecja
Górny poziom silnika diesla


Grecja
Dieslowski zespół prądotwórczy 15 MW (Chios)


Grecja
Generator 16 MW dieslowskiego zespołu prądotwórczego (Samos)


Grecja
Wyprowadzenie na 20 kV mocy z generatora 16 MW, 6 kV


Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne;
fragment rozdzielni 6 kV


Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne;
transformator 6/0.4 kV i rozdzielnie kotłowe


Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne;
dolna część kotła


Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne

| firma | oferta | doświadczenie | kwalifikacje | galeria | kontakt |

Copyright © 2004-2013 PROFOR