Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne