Elektrownia Komorany (Czechy)
Modernizacja kotłów - zmiana z rusztowych na fluidalne; dolna część kotła