ENEA Wałcz
Rozbudowa stacji 110 kV o nowe pole 110 kV, transformator 110/15 kV;
25 MVA i rozdzielnię 15 kV dla VNH