ECO Opole
Budowa bloku kogeneracyjnego z generatorem 11 MW
Transformator blokowy suchy 14 MVA; 15/6 kV