EC Kraków
Jedna z rozdzielni 0.4 kV po modernizacji