EC Kraków
Rozdzielnia 6 kV - pomieszczenie koncentratora systemu SCS100 (ABB)