UWAGA

Biuro PROFOR Andrzej Formowicz zakończyło działalność gospodarczą w listopadzie 2019r.
Dziękuje wszystkim Inwestorom, Dostawcom urządzeń i firmom montażowym za wieloletnią współpracę.
Jako projektant i rzeczoznawca kontynuuję działalność w ramach biura D7Projekt (www.d7projekt.pl)
natomiast dane kontaktowe do mnie nie uległy zmianie.  

Pozdrawiam - Andrzej Formowicz


Biuro Projektów Elektroenergetycznych PROFOR istnieje od 01.01.1992 roku tj. od początku ożywienia gospodarczego w Polsce, które umożliwiło rozwijanie własnych inicjatyw.

Posiadamy bogate ponad 30-to letnie doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji obiektów elektroenergetycznych zdobyte w kraju i na obiektach zagranicznych podczas pracy w ZPBE "ENERGOPOMIAR" oraz w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A.

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki tj. od doradztwa technicznego, opracowywania koncepcji, ekspertyz, projektów technicznych po usługi wykonawcze na budowie tj. nadzory autorskie, inspektorskie oraz kierowanie lub koordynowanie robotami elektrycznymi.

W trakcie realizacji ekspertyz, koncepcji i analiz współpracujemy z pracownikami naukowymi uczelni technicznych takich jak Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska.

Większe projekty techniczne wykonujemy współpracując z zaprzyjaźnionymi biurami zapewniając nadzór i koordynację prac z naszej strony.

Posiadamy wszystkie uprawnienia w branży elektrycznej takie jak:

  • rzeczoznawcy budowlanego
  • rzeczoznawcy Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie elektrowni i elektrociepłowni
  • budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń
  • kontrolno-pomiarowe E i D do 400 kV w szerokim zakresie /wydane przez SEP/.

Poprzez przynależność do Okręgowej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa posiadamy ubezpieczenie OC.


| firma | oferta | doświadczenie | kwalifikacje | galeria | kontakt |

Copyright © 2004-2020 PROFOR