• 2004 - RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności obejmującej projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych /decyzja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa/

  • 1999 - 2002 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI - członek Komisji Kwalifikacyjnej nadawania uprawnień budowlanych

  • 2002 SEP - ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE D w zakresie dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (do 220 kV)

  • 2002 SEP - ZAŚWIADZCENIE KWALIFIKACYJNE E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (do 220 kV)

  • 1989 - Nagroda NOT - II STOPNIA za "Program obliczeń numerycznych stanów dynamicznych układu DIESEL- GENERATOR- OBCIĄŻENIE w czasie awarii bloku jądrowego typu WWER-1000 lub WWER -440" /za prace realizowane w ramach RWPG/.

  • 1987 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 229/87 w zakresie kierowania, projektowania i nadzorowania prac elektrycznych (bez ograniczeń)

  • 1986 - RZECZOZNAWCA SEP w zakresie elektrowni i elektrociepłowni - część elektryczna

  • 1986 - BHP w nowo projektowanych i przebudowywanych zakładach i urządzeniach energetycznych

  • 1976 - TECHNIKI BHP w projektach inwestycji

| firma | oferta | doświadczenie | kwalifikacje | galeria | kontakt |

Copyright © 2004-2020 PROFOR