El. Skawina
Rozdzielnia 6 kV dla Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K8-K11