EC Kraków
Nastawnia nadrzędna - sterowanie częścią elektryczną przez system SCS100 (po modernizacji)