El. Jaworzno II
Szafa sterownika OMRON dla sterowania cz. elektryczną potrzeb własnych