KWK Murcki
Nowa rozdzielnia 0.4 kV potrzeb własnych stacji 110/20/6 kV