EC Kraków
Nastawnia bloku 100 MW przed modernizacją